konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Následuje můj současný pohled na člověka v souvislosti se smyslem jeho narození, namixovaný z mých znalostí, zkušeností a víry :-)

Používám-li výrazy - Podstata/ Duše/ Vyšší Já, mám na mysli tu část člověka, která je vlastní nejen jemu, ale i primárnímu Zdroji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyšší Já/ Podstata člověka chce prožívat "TVOŘENÍ". Chce experimentovat, odhalovat své hranice, limity, možnosti. Chce poznávat sebe sama v tomto procesu tvoření (jehož součástí je i destrukce, "smrt, zničení, zanechání minulosti" starého).

 

A tak si volí (po poradě s radou Vyšších - o tom ale někdy jindy :-) ) zrození v jistém čase, na určitém místě, do určité rodiny. Zvolený typ rodiny, místa a času je tím, který bude poskytovat nejúrodnější "půdu" pro daný "experiment".   

 

Plán je připraven. Následuje fyzická realizace. Člověk se rodí do světa. Většinou je však překvapen a zaskočen "hustotou" struktur, které jsou Zemi vlastní. 

 

Tělo, které "ochraňuje" Duši, postupně přebírá kontrolu nad životem. Duše/ Vyšší Já samo o sobě - bez těla - nemá kapacitu ke svému projevu, k žití života na Zemi. Struktura vědomí těla, jehož prvky jsou pevně uspořádány se řídí zákony hmoty a vlastními vzorci, jak žít Život (limbický systém, amygdala). 

 

Dokud vědomí "hmoty/ těla" jako jediné určuje pravidla, člověk strádá. Jeho Podstata/ Duše je "uvězněna". Ve chvíli, kdy je Vyššímu Já umožněn projev, život se stává snazším. Duše člověka má prostor k prosvětlování zákonitostí "hmoty", osvětlování stínů vzniklých vychýlením od Podstaty.

 

Duše jako součást Zdroje/ Primární substance je silou, ve které je komprimovaná veškerá moc každého člověka. Přesto že je nesmírně mocná, nepůsobí nátlakem. Jen zlehka, neustále, udává směr, kterým bychom mohli jít. Je zde ponechán prostor pro svobodnou vůli.

 

A tak buď vysílá jemné paprsky možného směru, které je snadné přehlédnout nebo plně ozařuje cestu Životem. 

 

 

JR, říjen, 2019