konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Základní přesvědčení, DNA, astrologie - co mají společného...

Všechny obsahují informaci o základní volbě, rozhodnutí Duše/ Podstaty pro experimentování v určité oblasti pro daný život. Obsahují také informaci o všech volbách, zkušenostech a prožitcích z minulosti.

Někdy je tato volba nazývaná "lekcemi", kterými je nutno projít (tento pohled je v dizonanci  - nesouladu s mým poznáním i zkušenostmi). 

 

Informace o tom, v jakých oblastech bude Duše experimentovat v daném životě, je vetkána do mentálních struktur ve formě základního (kořenového, jádrového) přesvědčení. Na fyzické úrovni je "uložena" v DNA a na úrovni vesmíru v postavení hvězd při narození. 

Co je základní přesvědčení? (Kořenové, jádrové přesvědčení)

 • ♦   "filtr" v brýlích, přes které je svět i člověk  sám viděn, vnímán.
 • ♦    názor a předpoklad, z něhož vyrůstá určité jednání. "Hnací síla" stojící za způsobem chování.    
 • ♦    Jádro prvotní reakce organismu na nové, nepoznané...Reakce boje nebo ústupu, případně znehybnění. Projeví se v každé nové situaci, pokud nedojde k uvědomění a pozastavení REAKCE

 

Příklad: 

 1. základní přesvědčení: 
  • "já nemohu" . Podvědomý názor "nemohu" bude ovlivňovat veškerá rozhodnutí s následným jednáním, založeným na tomto "faktu/ subjektivní pravdě". Každá nová nepoznaná situace postaví člověka do konfrontace s tímto přesvědčením: "nemohu". Bude stát v cestě ke spokojenému naplněnému životu.
  • Alternativním chováním je dokazování pravého opaku, kdy je člověk "pronásledován" vlastním podvědomím ke spoustě činností (já mohu), které mu však nedávají velký smysl.
  • Chování může být projektováno i směrem ven a ostatní lidé vnímáni jako ti, kteří nemohou nebo opačně ti, co dělají mnoho zbytečného.

 

Základní přesvědčení je zhuštěnou informací nejen o volbě oblasti experimentování Duše pro daný život, která je důvodem zrození (smysl narození), ale i všechny ostatní volby, zkušenosti a prožitky , které kdy byly v minulosti prožity (karma) v dané oblasti.

Jakékoliv přesvědčení či názor, i ten kořenový - základní, je možné změnit! Ke změně dojde uvědoměním si svého přesvědčení, rozhodnutím, zda je tento názor prospěšný a následné jednání představuje změnu paradigmatu (změnu "filtru" v brýlích, přes které je svět i člověk sám vnímán). 

 

DNA

 

 

 • DNA, minulé volby, zkušenosti a prožitky jsou prostředím, nejsou Duší/ Podstatou/ Světlem. Podstata má možnost měnit kvalitu prostředí, ve kterém se nachází (do jisté úrovně). Má možnost dělat jiné volby (neopakovat ty předurčené). Tím získávat jiné zkušenosti, prožitky a měnit tak prostředí, ve kterém se nachází. 

Astrologie

"Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství." https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie

 

Při narození člověka je postavení Slunce, Měsíce a planet na obloze unikátní, jedinečné. Daná pozice obsahuje informace o cyklech, o minulosti, o tématech, o možné budoucnosti :-).

 

Otevřený astrolog může "vyčíst" z rozmístění planet mnohé informace, jejichž užitečnost je závislá na interpretaci. Nechť je interpretace jakákoliv, faktem zůstává, že ve specifickém rozmístění Slunce, Měsíce a planet jsou zakódovány informace, které s právě narozeným člověkem úzce souvisí.  

 

JR, 3.listopad 2019