Vishen Lakhiani (mindvalleyacademy.com) uvádí čtyřstupňový model vývoje Vědomí (Vishen jej začátkem roku 2017 upravil na 5 stupňový model), který je pravděpodobně převzaný od Michael Beckwith ( 4.stupně spirituálního vývoje). 

(základní myšlenka 4. stupňů převzata od autorů, vysvětlení a popis volně přeložen tak, jak mu rozumím já) 

Úroveň (stupeň) I. - " Oběť" 

 • " život se nám stal" ... okolnosti, události se nám dějí, nemáme na ně žádný vliv...
 • podle autorů tuto úroveň žije 70-80% populace světa
 • postup k další úrovni je možný přes poznání, že myšlenky mají vliv na realitu
 • k takovému poznání je potřebné svou mysl "připravovat" a vylaďovat ....(nalaďujeme se představami a emocemi na situace koncového stavu, který si přejeme tak, jako bychom měli na realitu vliv ..."jak by to vypadalo, kdyby ....bylo by fajn, kdyby... - do té doby, než si mysl "zvykne" a přijme nové paradigma úrovně II. za možné a pravdivé
 • je příležitostí k pochopení viny a hanby, příležitostí vzdát se jich 

 

Úroveň (stupeň) II. - " Člověk ví, že si tvoří svou realitu sám".

 • dosažení takové úrovně vědomí, kdy víme, že svou realitu aktivně tvoří svým myšlením a činy
 • přebíráme zodpovědnost za svůj život 
 • používáme nástroje, jakými jsou - meditace, afirmace, vizualizace, "vision board" - nástěnka vizí, přání 
 • příležitost vzdát se kontroly a síly

 

Úroveň (stupeň) III. - " Neomezený potenciál".

 • "Stav Bytí", kdy nemáme již vlastní přání, cíle (k naplnění došlo v úrovni II)
 • jsme "prostředníkem", naplňujeme "poslání" ...
 • příležitost vzdát se ega a separace (oddělení) 

  

Úroveň (stupeň) IV. - " Mysl Boha".

 • jsme Jedno s Bohem/ Vesmírem...
 • prožívání "mystické" mysli
 • příležitost zažívat bezhraničné Vědomí...