konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Umění žít – vipassana meditace

10-ti denní meditační pobyt za striktních podmínek, které jsou jen prostředkem k možnosti plného „obrácení se do sebe“, byl velice náročný, no také velice přínosný. Doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět o sobě mnohem více za 10 dnů než za 10 let života v běžných podmínkách.

Odkazuji na českou stránku tady … nebo na israelskou, kde jsem se tohoto pobytu zůčastnila já, tady…

Mé poznání

rozšířeno v oblasti propojení tělesných vjemů s myslí … Jako typ člověka, který přikládá myšlení velikou důležitost a váhu, jsem byla šokována skutečností tak úzké souvislosti tělesných vjemů s myslí, že má filozofie o tom, jak věci fungují, se značně posunula vpřed. Především šlo o mou ZKUŠENOST, kterou jsem prožila. Nešlo o to, uznat nebo neuznat teorii někoho jiného, šlo o prožitek.

Dnes vím, a nejen teoreticky, ale i zkušenostně přijímám, že nejen myšlení má značný vliv na podmínky našeho života, ale také tělesné vjemy/ počitky/ pocity, které mají svůj vlastní proces zpracovávání. Vzájemně propojenou spoluprací mysli a tělesných vjemů se vytváří podmínky našeho života.

Jste připraveni vhoupnout do hlubin svého Já?

doporučuji: https://www.dhamma.org/, knihu v češtině: Umění žít, William Hart