Stupně vědomí,

podle neznámého autora, uvádí swami Jnaneshvara na stránce swamij.com o učení starověkých Himalájských mudrců, následovně (volný překlad):

  • Neexistuje nic vyššího:

Člověk, který je zcela pohlcen fyzickým světem a neexistuje pro něj nic , co by mohlo být za světem hmotných jevů. (Obvykle odmítá všechny lidi, kteří to vidí jinak.)

  • Bůh/ Vesmír je tam někde nahoře:

V této fázi se člověk otevírá možnosti, že je tady ještě něco jiného, něco jako Vyšší realita a vzhláží k ní jako k externímu zdroji síly a moci. (Člověk vidí ateisty jako lidi, kteří byli uvedeni v omyl a proto se je snaží převést na svou víru)

  • Bůh/ Vesmír stojí vedle mě:

Na této úrovni člověk začíná cítit blízkost této " Vyšší Síly", vnímá ji jako sílu stojící vedle něj a jako společníka, který jej provází. (Již má pochopení pro ateisty i „zvěstovatele", ale doposud nenašel onu Sílu v sobě)

  • Bůh je uvnitř:

Vnímání se prohlubuje, vztah je mnohem intimnější. Člověk prohlašuje, že Bůh je v něm, v jeho srdci. (Rozumí ostatním, není však ještě v Jednotě s onou Sílou.)

  • Všechno je "Jednota" – "Já jsem ten":

Fáze, kdy stejně jako vlna, která poznává, že je součástí oceánu. (Člověk, který chápe postoje a názory ostatních lidí na jejich stupních. Často je ostatními odmítán, a přesto zůstává v lásce se všemi nikoho nevyjímajíc.)

 

Srovnání s 

  • patry budovyJste-li na prvním podlaží budovy, znáte a víte, co je právě na tomto prvním podlaží. Když vyjdete na třetí poschodí, znáte nejen třetí patro, ale i první dvě, ale nevíte nic o poschodích nad oním třetím.

 

  • Stejně tak je to se stupni k plnému vědomí/ osvícení. Když někdo neví o vyšších patrech a zná pouze aktuální nebo nižší podlaží, dochází v komunikaci ke zmatku a konfliktům. 

 

  • Vlny oceánu – každá z nich si myslí, že má samostatnou existenci a zapomíná na svou pravou podstatu, oceán.

 

 

Jóga, která se doslovně překládá jako Unie nebo také Připojení se, Spojení individuálního já s universálním já, je podle těchto tradic procesem, kterým se priblížíme k vyššímu poznání/ k realizaci, k sjednocování a zjišťujeme, že vlastně nikdy nedošlo k jeho rozdělení.

 

Poznání Himalajských Mistrů, zprostředkovaných swami Jnaneshvarou (tak, jsem jej pojala z tohoto učení já  :-)  zprostředkovává cestu "sebe-realizace", přes pochopení úrovní vědomí a funkcí mozku, jak jsou popisovány v tradicích Himalájských Mistrů.

 

 

Tuto tradici můžete nastudovat na swami.com (v angličtině nebo použit překladač). Podle mého jde k jádru věci, nese se sebou však názvy východních kultur, které si člověk musí osvojit při jejich studiu.