konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

      Svoboda pojímaná jako možnost volby, je dosažená ve 3 stádiích: 

 

 • Svoboda akce. Chování a jednání přestává být impulzivní reakcí, na základě zvyku. Znamená vypěstování dovednosti "zastavit/ poodstoupit" od běžné spontánní reakce (od emoce, myšlenkové struktury a chování) v nepříjemných situacích, což umožní volbu chování (směrem ven).
 • Svoboda Myšlení. Vypěstování dovednosti regulovat myšlenky. Vědomé rozlišování a dávání pozornosti myšlenkovým strukturám.

 • Autentický projev: Uvědomění si sebe sama - soulad těla (fyzická reakce+emoce) s myslí (řízení směru pozornosti) a vnitřní Podstatou/ Duší/ Vyšším Já. 

   

  Svoboda je dosažená uvědoměním si a znovu-vyladěním na svou Podstatu.

   

  JR, říjen 2019