konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

Rok 2020 – prožít s jasným záměrem nebo …?

Rok 2020 můžeme prožít, stejně jako každý jiný rok, s jasným záměrem nebo tak, jak jej bude život předkládat.

Svou volbou určíme,

  • jakým směrem budou naše limitované zdroje energie, peněz, času a kreativity proudit,
  • čemu budeme dávat pozornost, ale také,
  • zda se necháme rozptylovat a 
  • své zdroje „unikat“.

Čemu dáváme pozornost, to roste…

Věnujeme-li si chvíli k zamyšlení a stanovení našich zivotních záměrů pro rok 2020, vytvoříme si podmínky pro snadnější a rychlejší rozhodování. Podmínky k přehlednému rozlišování, kam energii, čas i peníze směřovat budeme a kam ne.

Co jsou životní záměry…

„Životní záměr je:

  • směr, důvod, smysl, význam přicházející z hloubky bytosti
  • život, duch, pohyb nesoucí sny a cíle k jejich realizaci
  • uvědoměním si kvalit, kterými člověk přispívá svému okolí i společnosti

Životní záměr dává čisté, jasné a přesné zaměření energie. Posouvá člověka na jeho cestě, směrem k jeho růstu a evolučnímu rozvoji.“ Převzato a volně přeloženo z Academy for Coaching Excellence.

Záměry jsou něco jiného než cíle. Cíle jsou jednotlivými kroky, stupni vedoucími k napnění záměrů.

Co tedy určení životních záměrů znamená:

  • „vytažení“ snů, vnitřní podstaty a toho, co dává smysl na povrch,
  • vynesení informací z nevědomí do úrovně vědomí,
  • jakési nastavení kompasu a sledování „Severu“.

V roce 2020 nám bude náš předdeterminovaný osud, stejně jako po jiné roky, nabízet příležitosti k novým kvalitativně jiným volbám.

Naše odpovědi na ně budou závislé na míře ujasnění záměrů. Na našem uvědomění, kam jsme ochotni směřovat energii. Jak si ujasnit své záměry, čtěte zde…

Pokud vytýčení a ohraničení směru nemáme, pak nové a jiné volby není lehké činit.

Necháme-li totiž život sám, nechť odvíjí niť událostí, pak situace, se kterými se setkáváme a které nabízejí vyvázání z karmy, řešíme převážně z úrovně nevědomí. A tak nevědomě minulé volby a jednání (nejen ty naše, ale i našich předků) opakujeme.

Závěrem.

Volba je naše, stejně tak i kvalita našeho života z ní plynoucí. Žádná volba není dobrá nebo špatná. Každá pouze nabízí jiné zkušenosti. Jedna, zkušenosti napňování našeho potenciálu a druhá, zkušenosti naplňování našeho předem daného osudu. Jedna z úrovně uvědomění, druhá vyvěrající z nevědomí.

JR, 5. únor/ február 2020