konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Příležitosti současnosti…

  • restrukturalizace myšlenkových paradigmat/ vzorců myšlení (transformace strachu v odvahu, myšlení oddělenosti: já – a ti druzí v my všichni, …)
  • harmonizace sil uvnitř sebe sama i směrem do okolí (rovnovážné používání mužsko-ženských sil/ rozumových-citových…)
  • porozumnění sobě samému i světu kolem (uvědomění si svých kvalit a kvalit druhých, nehodnocení, nevylučování,…)
  • zborcení „pevných“ struktur myšlení/ chování/ života (tedy změna vnitřních systémů) následováno kvalitativně novým přístupem k sobě samému i okolí
  • uplatňováním získaného poznání v denním životě nabízí postupné vylaďování na „vyšší“ úrovně vědomí (5D)…

Současnou situací je nám nabídnuta příležitost k poznání sebe sama a k autentickému projevu toho, kým opravdu jsme.

Více než kdy jindy máme příležitost porozumět svým strachům a přístupu k životu, který je převážně založen na představách a názorech našich předků nebo i autorit.

Okolnosti dávájící příležitost k znovuobjevení své odvahy a vlastní pravdy nabízejí i poznání, že vše je propojeno a tedy vše souvisí se vším.

Lidé, kteří jsou schopni upustit od „starých/ pevných“ přesvědčení a názorů, si uvědomí, že je nutná adaptace, čili změna.

Postupně nahradí strach nejprve vírou a později i poznáním v to, že vše má smysl a že vše je projevem právě probíhajícího evolučního procesu, (přechodu z 3D do 5D).

Probíhající (a to nejen ty současné) události začnout přijímat ze svého středu, v harmonii se sebou i okolím. Začnou projevovat své pravé Já, odvážné, laskavé, přívětivé, chápající, soucitné…Já.

Přeji všem čtenářům mnoho odvahy a následné udržování rovnováhy v těchto i budoucích časech …

JR, 22. března 2020

PS: Planeta Saturn, která nás váže k pevným strukturám (karmické volby našich rodů) a Pluto, zesilující naše „stíny“/ negativní projevy, kdy je vědomí zastíněno závojem zapomnění, mají nyní svou roli…