konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Opětovný soulad …

Současné dění, aktivované na globální úrovni koronavirem (jako důsledek karmy lidstva), je časem „resetu“. Resetu individuálního, i celospolečenského …

Vesmír vybídl lidstvo k zastavení, k přehodnocení dosavadního jednání a ke změně...

„Udělil“ čas k zamyšlení, znovu vyladění na sebe sama, znovu vyladění na přírodní cykly, i vesmírná dění. Tentokrát je uvědomění vyžádáno.

Stará paradigmata, domnělá dominance lidstva nad přírodou, disharmonie musí nyní ustoupit novému „nádechu“.

Fáze uvědomování není a nebude lehká. Je vyplavováno vše, co je třeba zanechat minulosti. I když je změna náročná, není nad čím váhat.

Všichni v sobě neseme informace o této změně. Nechte se vést vnitřním hlasem, který je nesobecký, laskavý, přívětivý. Hlas, který vás k ničemu nenutí, jen nabízí.

Do jaké míry se vám daří žádanou změnu naplňovat, poznáte podle míry harmonie a porozumění ve svém životě.

Změna ve vás i společnosti se objektivně projeví kvalitativně změněným pohledem na život. Uvědomění vzájemné propojenosti, Jednoty, závislosti bude patrné z přístupu, chování a celkové atmosféry.

Rozpoznání role, kterou člověk i lidstvo ve Vesmíru hraje, znovu obnoví soulad v naší Galaxii.

(Pravda, bohužel, ne všichni toho budou účastni…)

JR, 3.duben 2020