konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

ODVAHA/ MOC/ SÍLA ...


 

Zrození do podmínek, vládnoucích na Zemi v současné době, vyžaduje skutečně velkou dávku odvahy

 

 

 

 

 

Vnímá-li člověk nedostatek vlastní odvahy, moci a síly, je vhodné, aby si uvědomil a přijal pravdu, že je to "normální". Není to nijak ojedinělé a ani to neznamená, že by byl proto méně cenným, špatným, zlým, nerozumným či jakkoliv jinak nedostatečným.

 

Znamená to pouze, že v minulosti volil a pravděpodobně i v přítomnosti volí zkušenosti a prožitky, bez uvědomění si možnosti volby. Možnosti "experiment volby v oblasti jakéhokoliv nedostatku" zastavit a změnit. 

 

V situacích a událostech, kdy člověk volí a jedná v "ne-souladu" s principem Universa (Zdroje), jsou zanechávány části jeho moci a síly, kousek po kousku. Následně dochází ke ztrátě vědomí odvahy.

 

Chybějící vědomí odvahy formuje strach. Strach ze ztráty toho, co ještě člověku zůstává. Taková úroveň vědomí přináší chování založené na kontrole a manipulaci. Mentálně se člověk připoutává k tomu co má, ve strachu, aby to neztratil.

 

Další fází je na jedné straně formování touhy (po tom, co vnímá jako chybějící) a chování touhu naplňující. Na straně druhé rezignaci a chování tomu odpovídající.

volba zkušenosti nedostatku strach připoutanost kontrola touha

 

Čím delší dobu trvá neuvědomění si možnosti zvolit svou odpověď (tedy nejen reagovat na základě emocí a navyklého způsobu chování) na podněty, tím náročnější život jedinec prožívá. Ztrácí totiž stále více a více vlastní moci, síly a odvahy a dochází k narušení integrity, celistvosti v oblasti fyzické, emocionální, mentální i na úrovni Duše.

 

Narušením celistvosti vznikají "trhliny" v jednotlivých úrovních/ tělech/ obalech/ hladinách (emočním, mentálním...), kterými pak volně odchází energie člověka (případně je "odebírána").

Člověk možnost volby. Volby své odpovědi na situace a události, které mu do života přicházejí.

Může zvolit pohled, že každou, byť i skutečně velmi nepříjemnou situací, je mu nabízena příležitost k zastavení, k uvědomění si. Uvědomění si, zda bude opakovat chování, na které je zvyklý nebo zda ZVOLÍ "ne-reagovat", ale "odpovídat" na to, co s děje.   

Zanechal-li člověk příliš mnoho své moci, síly a odvahy někde v minulosti, pak se uvědomění stává opravdovou výzvou.

 

Výzvou čelit pocitům bez-mocnosti, chybějící síly a odvahy. Přijme-li člověk tuto výzvu, přes všechen strach, který ji doprovází, může se těšit na vzrušení nad překonáváním překážek, zvýšení sebe-vědomí, úcty, štěstí, vděčnosti ...

 

Každým, byť malým, krůčkem k znovu získání celistvosti, člověk naplňuje svůj potenciál a mění podmínky svého života. Současně přispívá k pozvednutí vědomí celé lidské společnosti.   

 

JR, listopad 2019