konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Následuje můj současný pohled na člověka v souvislosti s vědomím, namixovaný z mých znalostí, zkušeností a víry :-)

Svobodné sebe-vyjádření odráží soulad s naší vlastní Podstatou

(člověk - multidimenzionální Bytost...obnovením souladu jednotlivých dimenzí - tělesné/ hmotné úrovně, emoční, mentální, úrovně záměrů vůle, úrovně záměrů Duše - si dáváme šanci k žití smysluplného Života v naplnění, radosti, hojnosti...) 

Bytost člověka pojímá mnoho úrovní, od nejjemněší - nejméně hmotné (Duše/ Vyšší Já/ Podstata), přes stále více se zhmotňující hladiny až po nejpevnější strukturu, kterou je tělo.

 

Každá úroveň či dimenze má svá vlastní pravidla, své vědomí.

Např. pro tělo, jako hmotný objekt, platí jiné zákony (času a prostoru aj.) než pro myšlení, které není svázáno stejnou strukturou. Myšlenky mohou cestovat do minulosti (vzpomínání) nebo do budoucnosti (plánování) a pod.

Další příklad: člověk narozený v Africe či na Polárním kruhu má zajisté jinou úroveň vědomí (jiné tradice, zvyky, myšlenkové struktury), a tudíž se řídí jinými pravidly, než třeba středoevropan... 

 

V jádru, v Podstatě, všichni lidé jsou součástí primární substance - "Světla". A stejně tak i součástí fyzického světa, hmoty. Všichni mají i strukturu jistých emocí. Mají vědomí

 

Liší se stupněm uvědomění si své Podstaty, který se pak projeví v míře prožívání vnitřního naplnění, hravosti, spokojenosti, harmonie i naplnění. Mírou jasnosti a lehkosti na cestě životem. Mírou projasňování stínů, na ní ležících.

 

Jsem přesvědčena, že lidé nyní žijící na Zemi jsou TĚMI, kteří mají potenciál i KAPACITU prohlédnout přes všechny zastaralé, dnes již neadekvátní struktury myšlení a vědomí až k samému jádru, ke své Podstatě.

Jsou TĚMI, kteří si zvolili poznat svou sílu, moc a moudrost. Jsou vybaveni nejen kapacitou, ale i ODVAHOU kráčet po dobrodružné cestě odhalování vlastního Já a jeho následného svobodného projevu. 

Tato doba totiž víc než kdy jindy žádá, aby bylo vědomí lidstva "povzneseno" nad jeho současnou úroveň. Čtete-li tyto stránky, zcela jistě máte potenciál, kapacitu i odvahu naplnit toto privilegium. 

 

 

 

JR, říjen 2019