konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

Kde pramení problémy/ nesnáze…

Odpovědí je jistě mnoho, záleží odkud se na ně díváme…

Z mé perspektivy, prvotním zdrojem je misinterpretace určitého stavu. Tedy něco se děje, nebo něco je nějaké a my tomu dáme jiný smysl, význam než to ve „skutečnosti“ má.

A to proto, že jsme zvyklí dívat se na věci nám vlastním způsobem, nebo nerozumíme tomu, co a jak se děje a potřebujeme tomu všemu dát nějaký rámec, byť nepřesný.

Následující citát, který se připisuje většinou Lao´c, je podle mého přesným popisem toho, jak si svůj život tvoříme.

„Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.

Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.

Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.

Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.

Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

A osud – to je tvůj život.“

Jak ale pečovat o své myšlenky?

  1. Ptejte se sami sebe a pozorujte, co si o tom, či onom myslíte…
  2. Zdržte se hodnocení a posuzování svých myšlenek. (Jsou to JEN myšlenky, které mají sice své důsledky, ale také příčiny, proč právě takovým způsobem smýšlíte).
  3. Buďte k sobě shovívaví.
  4. Pěstujte v sobě dovednost dívat se na věci, události, skutečnosti nejméně ze tří různých úhlů pohledu (např.: tak to teď vnímám já… jak to asi vnímá můj šéf/ soused/ partner/dítě jak bych to asi vnímal, kdybych měl 100% zdraví + absolutní finanční nezávislost + po všech stránkách bych byl se svým životem spokojen…)
  5. Pěstujte v sobě vděčnost za každý den, hodinu, chvíli, kterou máte na tomto světě k dispozici 🙂

Jaké změny navozujete následováním uvedeného postupu?

  • snižujete stresovou hladinu nepříjemných emocí
  • nabouráváte vlastní systém názorů a přesvědčení
  • odhalujete své kořenové myšlenky, skrývající se v nevědomí
  • otevíráte se většímu množství vědomé volby
  • otevíráte svou srdeční čakru a možnosti z toho plynoucí 🙂

Práce na sobě samém je náročná, přináší však rozšíření vědomí a tím více svobody a možností, jak se svým životem naložit.

Přeji vám co možná „nejhladší“ cestu ke spokojenému životu…