konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Evropa na jaře 2020...

Planeta Země vstoupila do "nového věku"... 

 

Vše probíhá v cyklech. Jeden cyklus (26 000 let) na planetě Zemi končí, jiný začíná...

 

Období nevědomí, neuvědomění končí. Úroveň vědomí oddělenosti je téměř (z pohledu věků :-) ) za námi.

 

Začíná období vědomí Jednoty (Unity), sounáležitosti, lásky,... V tomto novém věku jsou otevřeny možnosti k uvědomění si a žití v Jednotě. V Jednotě se sebou samým i v Jednotě se svým prostředím (lidmi i přírodou). Po dlouhé věky ignorovány vibrace lásky, přívětivosti, laskavosti, vděčnosti si nyní žádají naši pozornost.

 

Evropa, která je Srdcem živoucího organismu planety Země, je "vnějšími" okolnostmi žádána k zamyšlení. Zamyšlení, čím je Srdce živeno... Jaké vibrace, energie naplňují tento orgán? ...

Je to láska, energie vyzařující do okolí?  Nebo strach, energie stahující, smršťující?...Energie uvědomění, že jsme všichni propojeni nebo energie oddělenosti - jsem tady já a jseš tady ty? 

 

Vesmír nyní vysílá energie přispívající k posunu do vědomí Jednoty, do 5D...

 

Otevřenými portály Země proudí energie vyrovnávající disharmonii, vzniklou ne-vědomým jednáním lidstva, energie nastolující opětovnou rovnováhu. 

 

JR, 15.březen 2020