konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

K jádru věci…

Nejdůležitější, co potřebujete o sobě vědět, je – že jste cenným člověkem, hodnotnou bytostí bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte, čeho jste dosáhli nebo nedosáhli, co vlastníte nebo nevlastníte, jakého vzdělání se vám dostalo nebo nedostalo, zda máte nadváhu nebo podváhu …

V naší společnosti bylo a je běžné „motivovat“ děti a nejen ty 🙂 podmíněným způsobem, který nepodporuje myšlenku hodnoty člověka bez ohledu na to, zda vytýčeného cíle, stanoveného úkolu dosáhne nebo ne.

Velká míra komunikace je založena na předpokladu, že nejsme „dost dobří“ pokud ….(nedosáhneme určitého vzdělání, nemáme k dispozici jistý obnos peněz, neztratíme xy kilogramů z váhy, nenaučíme se to nebo ono a pod.)

Podmíněný přístup vytváří v psyché kořenové přesvědčení, že nejsme „dost dobří“ takoví, jací jsme. Představu, že musíme nejprve naplnit něčí požadavky nebo představy, abychom byli hodni lásky a byli přijati.

Sebeobraz, že nemáme hodnotu, cenu se vetkává do hloubi osobnosti a odráží se v našem každodenním chování. Je zavádějící, mylný a zdraví ohrožující.

 

Je příčinou a prapůvodním zdrojem většiny problémů, kterým čelíme na fyzické, emoční, mentální či spirutuální úrovni.

Můžeme ho u sebe zachytit, pokud věnujeme pozornost vlastnímu chování nebo chování druhých vůči nám. Slovíčka – musím, měl bych, je vhodné -případně musíš, měl bys, je třeba – vám odhalí vaše vnitřní přesvědčení o tom, že něco není v pořádku takové, jaké to právě je. A jste u zdroje!

 

Jak z toho ven?  

  • pozorujte
  • buďte k sobě i druhým soucitní
  • pracujte na přijetí Pravdy: Jsem cennou bytostí, hodnotným člověkem za všech okolností! (mé chování je někdy nevhodné, přesto nemá s mou hodnotou nic společného!)
  • integrujte tuto nově přijatou pravdu do svého života

Každý z nás je částí systému, bez vás by to nebyl tentýž systém, chyběla by v něm právě ta vaše část. JSTE HODNĚ DŮLEŽITOU ČÁSTÍ (ať o tom víte nebo ne).