konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Covid-19, co nabízí?

Jaký přístup, volbu můžeme zvolit v dnešních dnech… Koronavirus se šíří velkou rychlostí a každý z nás nějak reaguje na tuto novou, rychle se měnící, situaci…

Máme možnosti, jak odpovídat:

 • můžeme svou pozornost věnovat neustálému sledování zpráv o počtu úmrtí, o uzavírání škol, obchodů, společenských událostí, atd….
 • nebo vyhodnotit situaci a zařídit se…

Co tedy světem šířící se virus nabízí?

 • na jedné straně zaměřování pozornosti na negativní zprávy (předpokládám, že většina lidí si již uvědomuje závažnost situace), podporující podléhání strachu a panice…
 • na straně druhé, zvážení situace a vyhodnocení vlastních možností, jak k nově vzniklým okolnostem přistoupit…

Současná situace, z mého pohledu, nabízí možnosti:

 • věnovat čas a energii sám sobě, možnost obrácení se do sebe. Nyní jsou to vnější události a energie, které nám „vytvářejí“ takovýto prostor…
 • utřízení si a znovupřehodnocení toho, co je pro nás důležité…
 • věnování se rodině, rodičům, dětem, přátelům v rozměru, který není obvyklý…
 • pěstování vlídnosti, pochopení, soucitu, pokory, vděčnosti a víry (mám na mysli víru v to, že vše má svůj smysl – i když jej ne vždy chápeme)
 • uvědomění si, jak je vše propojeno…jak je každý z nás důležitý pro celek … jak přístup jednotlivce ovlivňuje mnoho dalších lidí… jak jednotlivec přispívá a mění podmínky celku …
 • možnost projevení, vyjádření svého autentického JÁ (odvážné, chápající, laskavé, milující…)
 • znovu zharmonizování všech svých částí…
 • laskavé a soucitné podporování druhých, jež jsou v nouzi …

Závěr.

Koronavirus je tady. Je realitou, na kterou reagujeme – odpovídáme. Někteří nevědomě opakují své modely chování a myšlení. Někteří si uvědomují, že je jim Vesmírem nabízena příležitost k zastavení, zamyšlení a ke kvalitativně novým volbám v jejich životě. A někteří nové, jiné volby v životě začínají i uskutečňovat… Žádná volba není špatná nebo dobrá, každá přináší zkušenost…

JR, 13.březen 2020

PS: Energetické změny na planetární úrovni se projevují i na Zemi.

Doplnění 14.3.2020 ze zdrojů youtube.com. Dokument krásně popisuje, co jsem se snažila jinými slovy vyjádřit výše :-).