konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

Co ve svém životě postrádáte, kterou část vnímáte jako nenaplněnou?

Bude s vámi rezonovat zkušenost s mou chybějící částí?

Dlouhou dobu jsem měla představu, že mi něco chybí a tak jsem hledala. Předpokládala jsem, že se nemohu v životě nikam posunout, dokud plně nepochopím chování lidí. Myslela a věřila jsem, že získání plného porozumění tomu, proč se lidé chovají, jak se chovají, je klíčem k poznání sebe samé, klíčem k odhalení pravdy o tom, kým jsem a proč tolik strádám…

vnímání (způsob myšlení) vytvořilo vzorec chování, kterým se pozornost obracela směrem ven a odpovědi získávaly zevně. Tento vzorec mě odvedl příliš daleko od pravé Podstaty. Desintegrovala, roztříštila jsem celistvost odkládáním osobní síly a moci. Odkládáním mé pravdy kousek za kouskem, až jsem ztratila spojení téměř úplně.    

Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že spojení s mou Duší, mou pravou Podstatou, visí na posledním velice křehkém vláknu, rozhodla jsem se .  Informace zvenčí je nutné přijímat přes vlastní filtry. Je potřebné pohlížet dovnitř. Sledovat, co zní jako pravda pro mě.

Na počátku se vnitřní pravda jevila nezachytitelná. Nemohla jsem žádnou najít. Přestala jsem však souhlasit s názory druhých a naplňovat jejich potřeby a očekávání. To přineslo důsledky v podobě zavržení, odsouzení, odmítnutí a vyloučení, které se staly mou denní společností.

Nicméně nyní, je hodnota všeho strádání odhalena. Uchopením své pravdy, moci jsem sesbírala fragmenty Duše, zanechané v minulosti . S jasností a přesností odděluji, co je tady pro mě a co je tady pro druhé.

Mezi posledními ztracenými částmi bylo propojení myšlenek s pocity a zapomenutá pravda o tom, kým jsem. Na mém nedávném pobytu na Havaji chybějící kousky zapadly na místa, kam patří. S pomocí kvantové vlny a aktivací Kenjiho Kumaru jsem si „vzpomněla“. 

Oddělené části se propojily a došlo k zcelení (nově získané). To umožnilo vznik uvědomování si a rozeznávání pravdy, ve kterou věřím. Pocity mě o ní informují s absolutní přesností . Informujío představách a předpokladech, které jsou kořenem mých názorů. Informují mě o tom, co považuji za pravdu.    

Jak to máte Vy?

Co je pravdou pro vás? Co vnímáte jako chybějící část ve svém životě? Který komponent své Duše jste odložili, nechali v zapomenutí a postrádáte?

Ukrývá se nějaký fragment vaší vnitřní Podstaty a pravdy v mlze nesprávného vnímání? Vnímání vytvořeného a naakumulovaného chybnými interpretacemi, které si nedovolíte vidět a být si jich vědom?