konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

Být autentický …

Slovník vysvětluje slovo autentický kromě jiného i následovně:

  • původní, pravý, nefalešný, opravdový, skutečný
  • věrný svému vlastnímu smýšlení, hodnotám, charakteru, prožívání apod.

V mém pojímaní vše, co je uvedeno jako význam slova autentický, vyjadřuje stav, kdy

člověk žije v integritě se svou Podstatou, se svou vnitřní Pravdou. Kdy pravdy a názory jiných, ani jejich posuzování a odsuzování jej neuvádějí v pochybnosti.

V pochybnosti v sebe sama, ve svou Pravdu, ve svou Cestu…

Neznamená, že je dokonalý, že vše zná a ví. Naopak je o poznání sebe sama ve své celistvosti, v poznání silných, ale i stinných stránek a jejich přijetí.

Dokáže přiznat, že mívá emoce a myšlenková paradigmata jako je třeba hněv, strach, pocity viny, odsuzování apod. Neskrývá se za masku „toho, který je lepší, dokonalejší, moudřejší…“. Žije v souladu s tím, kým momentálně je.

Přeji vám život v nejvyšší možné míře AUTENTIČNOSTI!