konzultace

Jaroslava Rybanská

Terapie, poradenství, koučing - rozšíření vědomí porozuměním.

V čem spočívá spokojenost, štěstí, pocity pohody a radosti…

v míře souladu člověka se sebou samým, v míře svobodného projevu toho, kým je…

Souladu lze dosáhnout:

Jak zjistit svou Podstatu, jak zjistit kým člověk je?

  • je mnoho úrovní, a každá odráží nějakou část…
  • v úrovni nejjemnější – člověk je částí světla Jednoty a Vědomí… právě ona část je pro daného člověka jedinečná a neopakovatelná
  • může ji odhalit velice jednoduchým a efektivním cvičením, které učí Maria Nemeth:

Doporučení k úspěšnému provední úkolu: Postupujte krok za krokem. Dokud nemáte splněn bod 1. nepřecházejte k bodu 2.

  1. Napište seznam 5-10 osob, které vás něčím přitahují, které vám něčím imponují (mohou to být lidé z vaší rodiny, sousedství, okolí, přátelé, veřejné osoby, lidé všech kontinentů…kdokoliv, kdo je pro vás něčím výrazně vyjímečným). Nespěchejte, jde tady o Vás, o určení vaší Jedinečnosti! Máte-li těch několik osob na papíře, přejděte k bodu 2:

  1. Ke každé vámi určené osobě teď připište, čím vás přitahuje, čím je pro vás jiná než ostatní… jakými vlastnostmi a dary disponuje…čím pro vás vyčnívá nad všechny ostatní lidi světa… Nespěchejte, jde tady o Vás, o určení vaší Jedinečnosti, vašich darů a talentů! Máte-li, přejděte k bodu 3:
  1. Nyní si ony vlastnosti a dary přepište na oddělený papír, který si nadepíšete výrazy vám blízkými: “ TOTO JSOU MÉ DARY… VLASTNOSTI MÉ INTEGRITY… HODNOTY…MÁ PODSTATA…apod“
  1. Pod seznam napište: “ VÍM, ŽE JSOU MOJE, PROTOŽE JE VIDÍM V DRUHÝCH“.
  1. Uvědomte si, že je v druhých vidíte, protože jsou pro vás důležité, a proto jste jim dali pozornost. Proto jsou VAŠE. A proto si někdo povšimne dobrodruha a někdo člověka s pořádkem a řádem v životě… apod.

Konání v souladu s vaši Podstatou vyvěrající z vašeho „středu“,

v souladu s vlastnostmi a hodnotami, které jsou vám vlastní, přináší radost, štěstí, spokojenost…

Jste-li ve své podstatě dobrodruh, jednejte podle toho. Pevně organizované řády, pravidla a systémy vás nebudou podporovat. Budete-li je vyhledávat či v nich setrvávat, půjdete proti sobě. Frustrace, rezignace a cynizmus se pak stanou vaším společníkem.

Což naopak neplatí pro ty, kteří mají v sobě zakódovaný řád a systém. Ti budou v pevných systémech s pevně danými pravidly vzkvétat. Neočekávané změny je nebudou „nabíjet“ vzrušením z neznáma, naopak přinesou frustraci, rezignaci a dlouho trvající stav v takovém prostředí cynizmus.

Rok 2020 přináší energie silně podporující návrat k souladu se sebou samým. To však znamená i odkrývání a vynášení všech stínů, které k vaší Podstatě nepatří, na povrch. S uvědoměním si svých kvalit, hodnot a vlastností se stíny snáze rozpouštějí a vaše autentické Já může vyzařovat sebe sama … můžete žít v harmonii se sebou…

JR, leden 2020