konzultace

Jaroslava Rybanská

Rozšíření vědomí - terapií, konzultací.

___________________________________________________________________________

Dva kufry, se kterými vcházíme do dne…

Každý den je novým začátkem… každý den je darem života … každý den je novou příležitostí k vědomému poznání tance života. Probouzíme se, otevíráme oči a máme zde připraveny „dva kufry“, se kterými do nového dne vcházíme. (metafora kufrů převzata od Eugenie Oganove, https://transcensiongate.com/) Kufry jsme si nabalili již před naší inkarnací. Zvážili jsme, „dostali svolení“ od „moudřejších“,...

„Léčení“ karmy je za námi…

Zrychlený vývoj umocněný právě působícími energiemi nám dává příležitost k přenastavení našeho vnímání a jednání v „zrychleném“ módu… což v praxi znamená, nezabývat se rozebíráním či léčením karmické zátěže znamená, že v každém momentu života, který máme, se rozhodujeme o naší emoční odpovědi na situaci, ve které se nacházíme… nehledáme, neléčíme, … jednáme: zastavíme se zorientujeme se, kde se nacházíme – situace...

Opětovný soulad …

Současné dění, aktivované na globální úrovni koronavirem (jako důsledek karmy lidstva), je časem „resetu“. Resetu individuálního, i celospolečenského … Vesmír vybídl lidstvo k zastavení, k přehodnocení dosavadního jednání a ke změně... „Udělil“ čas k zamyšlení, znovu vyladění na sebe sama, znovu vyladění na přírodní cykly, i vesmírná dění. Tentokrát je uvědomění vyžádáno. Stará paradigmata, domnělá dominance lidstva nad přírodou, disharmonie musí nyní ustoupit...

Příležitosti současnosti…

restrukturalizace myšlenkových paradigmat/ vzorců myšlení (transformace strachu v odvahu, myšlení oddělenosti: já – a ti druzí v my všichni, …) harmonizace sil uvnitř sebe sama i směrem do okolí (rovnovážné používání mužsko-ženských sil/ rozumových-citových…) porozumnění sobě samému i světu kolem (uvědomění si svých kvalit a kvalit druhých, nehodnocení, nevylučování,…) zborcení „pevných“ struktur myšlení/ chování/ života (tedy změna vnitřních systémů) následováno kvalitativně novým...

Covid-19, co nabízí?

Jaký přístup, volbu můžeme zvolit v dnešních dnech… Koronavirus se šíří velkou rychlostí a každý z nás nějak reaguje na tuto novou, rychle se měnící, situaci… Máme možnosti, jak odpovídat: můžeme svou pozornost věnovat neustálému sledování zpráv o počtu úmrtí, o uzavírání škol, obchodů, společenských událostí, atd…. nebo vyhodnotit situaci a zařídit se… Co tedy světem šířící se virus nabízí? na jedné...