konzultace

Jaroslava Rybanská

Konzultace - porozumění sobě, okolí i světu. Život v souladu a harmonii. 

Rozšírené vědomí je poznání a moudrost aplikovaná v každodenním životě.

Základní zákon Vesmíru, Pravda, na úrovni Vesmíru je jednoduchá. Tak jednoduchá, že této Pravdě nevěnujeme pozornost. "Hledáme" jinde...

Základní Pravdou a zákonem je žití v rezonanci lásky, laskavosti, přívětivosti, pochopení, soucitu ... tedy v poznání, že vše je propojeno se vším...

 

Modely vědomí člověka