Rok 2020 – prožít s jasným záměrem nebo …?

Rok 2020 můžeme prožít, stejně jako každý jiný rok, s jasným záměrem nebo tak, jak jej bude život předkládat.

Svou volbou určíme,

  • jakým směrem budou naše limitované zdroje energie, peněz, času a kreativity proudit,
  • čemu budeme dávat pozornost, ale také,
  • zda se necháme rozptylovat a
  • své zdroje „unikat“.

Čemu dáváme pozornost, to roste…

Věnujeme-li si chvíli k zamyšlení a stanovení našich zivotních záměrů pro rok 2020, vytvoříme si podmínky pro snadnější a rychlejší rozhodování. Podmínky k přehlednému rozlišování, kam energii, čas i peníze směřovat budeme a kam ne.

Co jsou životní záměry.

„Životní záměr je:

  • směr, důvod, smysl, význam přicházející z hloubky bytosti
  • život, duch, pohyb stojící za sny a cíly
  • pocit/ vědění toho, čím bytost přispívá okolí, společnosti

Životní záměr dává čisté, jasné a přesné zaměření energie. Posouvá člověka na jeho cestě, směrem k jeho růstu a evolučnímu rozvoji.“ Převzato a volně přeloženo z Academy for Coaching Excellence.

Záměry jsou něco jiného než cíle. Cíle jsou jednotlivými kroky, stupni vedoucími k napnění záměrů.

Co určení životních záměrů znamená:

  • „vytažení“ snů, vnitřní podstaty a toho, co dává smysl na povrch,
  • vynesení informací z nevědomí do úrovně vědomí,
  • jakési nastavení kompasu a sledování „Severu“.

V roce 2020 nám bude náš předdeterminovaný osud, stejně jako po jiné roky, nabízet příležitosti k novým kvalitativně jiným volbám.

Naše odpovědi na ně budou závislé na míře ujasnění záměrů. Na našem uvědomění, kam jsme ochotni směřovat energii.

Pokud vytýčení a ohraničení směru nemáme, pak nové a jiné volby není lehké činit.

Necháme-li totiž život sám, nechť odvíjí niť událostí, pak situace se kterými se setkáváme a které nabízejí vyvázání z karmy, řešíme převážně z úrovně nevědomí. A tak nevědomě minulé volby a jednání (nejen ty naše, ale i našich předků) opakujeme.

Závěrem.

Volba je naše, stejně tak i kvalita našeho života z ní plynoucí. Žádná volba není dobrá nebo špatná. Každá pouze nabízí jiné zkušenosti. Jedna, zkušenosti napňování našeho potenciálu a druhá, zkušenosti naplňování našeho předem daného osudu. Jedna z úrovně uvědomění, druhá vyvěrající z nevědomí.

JR, 5. únor/ február 2020

Jaroslava Rybanská
„Mám ráda Život. Vnitřní svobodu. Plnost života. Odkrývání svých možností i limitů. Baví mě nacházet a pozorovat mechanismus, kterým si tvoříme své vlastní životy a okolnosti v něm. Mým přáním je, sdílet to všechno s Vámi." Můj příběh najdete zde >>