Prvotní misinterpretace ( nepřesné vysvětlení stavu věcí)…

Základním nepřesným a tedy zavádějícím pohledem na stav věcí, událostí a situací je z hlediska NEDOSTATKU.

Nedostatku energie, peněz, vyhovujících vztahů, lásky, tolerance, zdraví, nedostatku sebevědomí, práce, radosti, smysluplnosti, spokojenosti, atd. …

Nedostatek je forma myšlenek, limitujících, zabraňujících volnému průtoku a volné změně. Znamená oddělení od celku.

Vědomí nedostatku je vetkáno v myslích více než 90 % lidstva.

Zažíváme-li nedostatek v naší každodenní realitě, pak je nesnadné vnímat, že není objektivní pravdou, a není jedinou možností.

Pokud by nedostatek byl objektivní pravdou, platil by pro všechny lidi na Zemi, bez jediné výjimky.

Lidé, kteří si osvojili systém názorů a přesvědčení (myšlení) o dostatku, hojnosti a bohatství pohlížejí na věci, situace, události z jiné perspetivy, než většina z nás.

Přijali pravdu Alberta Einsteina “ VŠE JE ENERGIE“. Energie je nekonečná, projevující se v různých formách, v různých strukturách. A naučili se s ní pracovat.

Z myšlenek se časem stávájí slova, vedoucí ke skutkům a zvykům. Z nich se utváří charakter, který vyústí v osud – tedy ŽIVOT.

Máme-li odvahu, být JINÍ než většina a prozkoumat možnost pohledu na svět z hlediska DOSTATKU/ neomezeného BOHATSTVÍ, pak potřebujeme perspektivu větššího celku (Vesmír je nekonečný). Úhel pohledu, na který zřejmě nejsme zvyklí.

Jak začít?

  • vneste jasnost do svého způsobu myšlení – pozorujte, co si myslíte (myšlení se projevuje ve vašich slovech, v tom , jak se vyjadřujte) …myslíte v rámci hojnosti či nedostatku?
  • jakmile zachytíte myšlenky nedostatku (to si nemohu dovolit, nemohu to či ono, to se nedá, nejsem dost dobrý,…), udělejte rozhodnutí, zda chcete žít jinak a jste ochotni změnit svůj život (žít v hojnosti zdraví, peněz, láskyplných vztahů, sebevědomí) nebo zda jste spokojeni se svým současným životem?
  • zvolíte-li změnu, „meditujte“ nad tím, jaké to je být bohatý, zdravý, spokojený … pokud možno zapojte všechny své smysly (vidíte, jak se váš život stává tím, co chcete, slyšíte, cítíte, vychutnáváte si…)
  • myšlenky hodnocení a posuzování nechte plynout…nechte je odejít tím, že jim nedáte žádnou další pozornost (zachytíte je, ale nerozvíjíte dále…)
  • sestavte si seznam 10 důvodů, proč je/ nebo není pro vás vhodné myslet v systému bohatství a dostatku, co vám takový způsob myšlení a následného jednání může přinést
  • pravidelně se k seznamu vracejte…jednotlivé důvody ohodnoťte číslem od 1 do 10 vyjadřujícím vaše současné ztotožnění (sjednocení) s nimi
  • pozorujte, zda se mění způsob vaší komunikace tím, jak se mění vaše myšlení, jak se ztotožňujete s důvody, které jste si zapsali?
  • pěstujte vděčnost, za vše čeho se vám životě dostává…
  • mezi tím vším však nezapomeňte ŽÍT, radovat se i z malých věcí, smát se, dělat, co vás baví…

Jaroslava Rybanská
„Mám ráda Život. Vnitřní svobodu. Plnost života. Odkrývání svých možností i limitů. Baví mě nacházet a pozorovat mechanismus, kterým si tvoříme své vlastní životy a okolnosti v něm. Mým přáním je, sdílet to všechno s Vámi." Můj příběh najdete zde >>