Vědomí - brána k svobodnému sebe vyjádření.

 

Svobodné sebe-vyjádření odráží soulad s naší vlastní Podstatou

(člověk - multidimenzionální Bytost...obnovením souladu jednotlivých dimenzí - tělesné/ hmotné úrovně, emoční, mentální, úrovně záměrů vůle, úrovně záměrů Duše - si dáváme šanci k žití smysluplného Života v naplnění, radosti, hojnosti...) 

K jádru věci…

Nejdůležitější, co potřebujete o sobě vědět, je – že jste cenným člověkem, hodnotnou bytostí bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte, čeho jste dosáhli nebo nedosáhli, co vlastníte nebo nevlastníte, jakého vzdělání se vám dostalo nebo nedostalo, zda máte nadváhu nebo podváhu … V naší společnosti bylo a je běžné „motivovat“ děti a nejen...

V čem spočívá vaše osobní síla a moc…Jaká jsou kritéria vaší integrity…

Co je jádrem vaší osobnosti… Kým Jste ve své Podstatě…

Jak dosáhnout vnitřní spokojenosti…

Existuje univerzální návod? Mám za to, že ano. Vnitřní spokojenosti dosáhneme jednáním, které je ve shodě s tím, co nás činí spokojenými.

Volba…

Stojí přede mnou volba: mohu se stát mistrem v ovládání energií i na úrovni hmoty (prakticky o této oblasti moc nevím) nebo mohu zůstat ve své známé oblasti – na úrovních jemnějších energií, v oblasti myšlení, informací (kde se cítím být opravdovým mistrem a kde to znám moc dobře)…   K této volbě mě přivedla...

Uvědomění – dar,

který můžeme a nemusíme přijmout, v této fázi vývoje lidstva 🙂 Vnímám, že evoluce lidství stále ve větší míře přináší tlaky, které nám tuto možnost výběru, zda „uvědomění“ přijmu nebo ne, odebírá a možnost volby (v tomto ohledu) se pomalu vytrácí. Zdá se, že uvědomění se stává nevyhnutelným OSUDEM lidí.