Vědomí - brána k svobodnému sebe vyjádření.

 

Svobodné sebe-vyjádření odráží soulad s naší vlastní Podstatou

(člověk - multidimenzionální Bytost...obnovením souladu jednotlivých dimenzí - tělesné/ hmotné úrovně, emoční, mentální, úrovně záměrů vůle, úrovně záměrů Duše - si dáváme šanci k žití smysluplného Života v naplnění, radosti, hojnosti...) 

Prvotní misinterpretace ( nepřesné vysvětlení stavu věcí)…

Základním nepřesným a tedy zavádějícím pohledem na stav věcí, událostí a situací je z hlediska NEDOSTATKU. Nedostatku energie, peněz, vyhovujících vztahů, lásky, tolerance, zdraví, nedostatku sebevědomí, práce, radosti, smysluplnosti, spokojenosti, atd. … Nedostatek je forma myšlenek, limitujících, zabraňujících volnému průtoku a volné změně. Znamená oddělení od celku. Vědomí nedostatku je vetkáno v myslích více než...

Kde pramení problémy/ nesnáze…

Odpovědí je jistě mnoho, záleží odkud se na ně díváme… Z mé perspektivy, prvotním zdrojem je misinterpretace určitého stavu. Tedy něco se děje, nebo něco je nějaké a my tomu dáme jiný smysl, význam než to ve „skutečnosti“ má. A to proto, že jsme zvyklí dívat se na věci nám vlastním způsobem, nebo nerozumíme tomu,...

Být autentický …

Slovník vysvětluje slovo autentický kromě jiného i následovně: původní, pravý, nefalešný, opravdový, skutečný věrný svému vlastnímu smýšlení, hodnotám, charakteru, prožívání apod. V mém pojímaní vše, co je uvedeno jako význam slova autentický, vyjadřuje stav, kdy člověk žije v integritě se svou Podstatou, se svou vnitřní Pravdou. Kdy pravdy a názory jiných, ani jejich posuzování a odsuzování...

Co ve svém životě postrádáte, kterou část vnímáte jako nenaplněnou?

Bude s vámi rezonovat zkušenost s mou chybějící částí? Dlouhou dobu jsem měla představu, že mi něco chybí a tak jsem hledala. Předpokládala jsem, že se nemohu v životě nikam posunout, dokud plně nepochopím chování lidí. Myslela a věřila jsem, že získání plného porozumění tomu, proč se lidé chovají, jak se chovají, je klíčem k...

Havaj…

Již druhý týden trávím své chvíle na Velkém Ostrově, na Havaji, přímo nad Kealekekua zálivem. Integruji zkušenosti a prožitky z minulotýdenního pobytového workshopu „Vstoupení do Jednoty“, vedeného Kenji Kumarou.